Huquq.Online fiziki şəxslərə aşağıdakı xidmətləri göstərir:

 

Ailə hüququ

 • boşanma işlərində təmsilçilik 
 • ümumi birgə mülkiyyətdə olan əmlakın bölüşdürülməsi və alimentin tutulması üzrə məhkəmə işləri
 • nikah müqavilələrinin tərtib edilməsi və s.

 

Əmək hüququ

 • əmək qanunvericiliyi üzrə ümumi məsləhətlərin verilməsi
 • əmək müqavilələrinə baxılması
 • əmək mübahisələri üzrə işəgötürən qarşısında və məhkəmə işlərində təmsilçilik və s.

 

İnzibati mübahisələr

 • müştərinin dövlət və bələdiyyə orqanları qarşısında təmsil edilməsi və inzibati mübahisələr üzrə məhkəmə işlərində təmsilçilik və s.

 

Müqavilə hüququ

 • istənilən növ kommersiya və qeyri-kommersiya xarakterli müqavilələrin tərtib edilməsi və onların hüquqi ekspertizası və s.

 

Əmlak məsələləri

 • daşınmaz və daşınar əmlakın qeydiyyatı, alğı-satqısı, icarəsi, kirayəsi və s.

 

Bank və maliyyə hüququ

 • fiziki şəxslərin banklar, bank olmayan kredit təşkilatları, sığorta şirkətləri və digər maliyyə institutları qarşısında təmsil edilməsi və s.

 

Əqli mülkiyyət hüquqları

 • əqli mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı, ƏMH üzrə məhkəmə və digər mübahisələrdə müştərilərin təmsil edilməsi və s.

 

Miqrasiya hüququ

 • müvəqqəti/daimi yaşayış və iş icazələrinin alınması və s.

 

Digər xidmətlər

 • Hüquqi sənədlərin peşəkar tərcüməsi
 • Notariat təsdiqləri üzrə xidmətlər

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version