Məxfilik Siyasəti


Huquq.Online İstifadəçilər barədə ona məlum olan bütün növ məlumatların mühafizəsinə təminat verir. Huquq.Online Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və hazırkı məxfilik siyasətinə zidd olaraq bütün növ (kommersiya sirri, bank sirri, peşə sirri və s.) fərdi məlumatların (bundan sonra “Fərdi məlumatlar”) toxunulmazlığının pozulmasına görə məsuliyyət daşıyır.

Huquq.Online tərəfindən fərdi məlumatların toplanması İstifadəçi tərəfindən Xidmətlərdən istifadə edilməsi nəticəsində toplanmaqla və ya İstifadəçi tərəfindən birbaşa təqdim edilməklə, İstifadəçi Huquq.Online internet səhifəsinə daxil olduqda və “çərəz” (cookie) vasitəsilə həyata keçirilə bilər.

İstifadəçi tərəfindən məlumatlar birbaşa olaraq və könüllü şəkildə təqdim edildikdə toplanılır (məsələn şəxsin adı, soyadı, telefon nömrəsi, elektron poçt ünvanı və s. ). Bu halda məlumatlar yalnız Xidmət(lər) göstərilməsi, İstifadəçi ilə əlaqə saxlamaq, statistik məqsədlər və ya İstifadəçinin razılığı aydın və könüllü ifadə edilmiş digər məqsədlər üçün istifadə edilə bilər.

Huquq.Online internet səhifəsindən istifadə edilməsi nəticəsində İstifadəçinin İP adresi, ziyarət sayı, tarixi, brauzer barədə məlumatlar da toplanıla bilər. Bu məlumatları toplamaqda məqsəd internet səhifəsi barədə statistik məlumatları qiymətləndirmək və İstifadəçiləri daha keyfiyyətli internet səhifəsi ilə təmin etməkdir.

Çərəz vasitəsilə məlumatların toplanılmasında məqsəd öncəki İstifadəçilərin səhifə tərəfindən tanınaraq səhifədən daha rahat istifadəsini təmin etməkdir.

Fərdi məlumatlar yalnız hazırkı məxfilik siyasətinə müvafiq olaraq istifadə edilə bilər. Hər bir halda, məlumatlar yalnız onların toplanılması zamanı qeyd edilən məqsədlər üçün istifadə edilə bilər. Fərdi məlumatlar qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallar istisna edilməklə, heç bir halda üçüncü şəxslərə verilmir.

Huquq.Online birbaşa internetdən istifadə ilə bağlı olan və onun tənzimləmə və nəzarətindən kənarda olan hallarla bağlı informasiya təhlükəsizliyinə təminat vermir.

Fərdi məlumatlarla bağlı bu məxfilik siyasəti ilə tənzimlənməyən bütün hallar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version